Eikeblaas
 • Aktiviteter og terminlister    • Repertoar og musikk    • Dokumenter og bilder    • Om Eikeblaas    • Eikeblaas-konserter    • Medlemssider    

 

 

   Om Eikeblaas

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Sommerkonsert i Asker, 2021


Eikeblaas er et voksenkorps i Bærum, med ca. 45 medlemmer. Vi har et variert repertoar med stort spenn, og vi prøver oss stadig på nye utfordringer: Vi har en ambisjon om at vi hele tiden skal bli bedre! Vår besetning er "Symphonic band", eller janitsjar, men innimellom spiller vi også i ensembler med besetning for treblåsere, brassband og storband.

Eikeblaas ønsker gjennom musikken å skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet. Musikkorps er en positiv fritidsbeskjeftigelse, og korpset har ambisjoner om å ivareta og utvikle bredde og kvalitet - til glede for både utøvere og publikum. Til dette har Eikeblaas mottatt grunntilskudd for kulturformål fra Bærum kommune; noe vi setter stor pris på!

Vi øver hver mandag på Hosletoppen skole. Nye medlemmer ønskes velkommen!

Dirigent: Andrea Rasch
Korpsets leder og kontakt for spilleoppdrag eller samarbeid: Bjørn Lillekjendlie, post@eikeblaas.no

 

Styrets konstituering og styrets representanter i komiteer/utvalg i 2024:

Styreleder: Bjørn Lillekjendlie
Kasserer: Ingrid Helle
Webansvarlig og styrets representant MK (Markedsføring og kommunikasjon): Tore Sletten
Styrets representant Turkomite: Bjørn Lillekjendlie
Styrets representant Konsertkomité: Ingrid Helle
Styrets representant Festkomite: Bo Brekke
Styrets representant MU (Musikkutvalget):  Arve Fjellbo

 

Komiteer:

 • Konsertkomité: Elisabeth Trømborg (leder), Jan Gunnar Stokke, Anne-Grethe Knoff, Morten Wærsted og Ingrid Helle (styrets repr).
 • Turkomité: Christian Fossum, Bård Vikanes og Mette Seyersted – Hovda. Styrets repr: Bjørn Lillekjendlie
 • Festkomité: Anita Frøyset, Bård Vikanes, Nina Gørrissen. Styrets repr: Bo Brekke
 • Valgkomité: Mette Seyersted, Eldbjørg Sture og Kari Braanaas
 • Musikkutvalg: Egil Edholm, Jon Øgar, Linda Hårvik, Nina Dahlgren, Anita Frøyset, Jan Gunnar Stokke, Andrea Rasch. Styrets repr: Arve Fjellbo
 • MK-utvalget (Markeds- og kommunikasjonsutvalget): Gro Kirkenær Krogh, Egil Edholm, Tor Inge Stokke. Styrets repr: Tore Sletten
 • Notearkivar: Jon Øgar
 • Revisor: Christian Fossum
 • Webansvarlig: Tore Sletten (toslet@gmail.com)

 

Gruppeledere:

 • Fløyte og fagott: Anne-Grethe Knoff
 • Klarinett: Gro Kirkenær Krogh
 • Saksofon: Anki Åkenes
 • Kornett, trompet og horn: Bjørn Lillekjendlie
 • Trombone: Terje Hagen
 • Eufonium og tuba: Elisabeth Foyn
 • Slagverk: Jan Gunnar Stokke

 

Bo Brekkes All Stars er et storband med standardbesetning, utsprunget fra Eikeblaas. Vi spiller til dans og underholder på fest! Kontakt for spilleoppdrag Bo Brekkes All Stars: Tryggve Hansen, trha@online.no eller Bjørn Walseng, bjorn.walseng@nina.no
 

Eikeblaas' organisasjonsnummer: 994636820.