Print this page
 
Eikeblaas på Hovda 2015

c

Eikeblaas er et av Bærums største voksenkorps med ca. 45 medlemmer. Vi har et variert repertoar med stort spenn. Vi spiller populærmusikk, klassisk, filmmusikk, opera, jazz, swing, konsertmarsjer mv., og prøver oss stadig på nye utfordringer.

Vi har en ambisjon om at vi hele tiden skal bli bedre og vårt publikum forteller oss at vi klarer dette. Vår besetning er "Symphonic band", eller janitsjar, men innimellom spiller vi også i ensembler med besetning for treblåsere, brassband og storband.

Vi øver hver mandag i Eiksmarka kirke.

Nye medlemmer ønskes velkommen!

Dirigent: Erik Bergene
Formann og kontakt for spilleoppdrag eller samarbeid: Elisabeth Trømborg, post@eikeblaas.no

Styre: Elisabeth Trømborg, Kari Braanaas, Nina Gørrissen, Terje Hagen, Jon Øgar

 • Konsert/arrangementskomite: Jan Gunnar Stokke, Tore Sletten, Elisabeth Foyn, Anne-Grethe Frydenberg, Mette Seyersted og Morten Wærsted. Styrets repr: Terje Hagen
 • Turkomité: Elisabeth Tuen, Anne-Grethe Frydenberg, Mette Seyersted – Hovda. Styrets repr: Kari Braanaas
 • Festkomité: Anita Frøyset, Styrets repr: Nina Gørrissen
 • Valgkomité: Christian Fossum, Mette Omfjord

Musikkutvalg: Erik Bergene, Stefan Palm, Lars Sandåker, Tore Sletten, Mette Seyersted, Helge Svensen og Elisabeth Trømborg.

Notearkivar: Stefan Palm

Gruppeledere:

 • Fløyte og fagott: Tore Sletten
 • Klarinett: Ine Grundt
 • Saksofon: Ebbe Jensen
 • Kornett, trompet og horn: Elisabeth Tuen
 • Trombone: Terje Hagen
 • Eufonium og tuba: Elisabeth Foyn
 • Slagverk: Jan Gunnar Stokke

 

Bo Brekkes All Stars er et storband med standardbesetning, utsprunget fra Eikeblaas. Vi spiller til dans og underholder på fest! Kontakt for spilleoppdrag Bo Brekkes All Stars: Tryggve Hansen, trha@online.no eller Bjørn Walseng, bjorn.walseng@nina.no

Webmaster: Lars Sandåker, sandakerlars@gmail.com

 

Eikeblaas' organisasjonsnummer er 994636820.